05
Feb 15
Imprimare

Declaraţie de aderare

Anexa nr. 1
la Dispoziţia nr. 46/2013

DECLARAŢIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategie Naaţionale Anticorupţie 2012-2015

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 215/2012, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015;
Primarul Comunei Căpîlniţa în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul comunei Căpîlniţa, asumându-şi valorile fundamentale, şi principiile promovate de către Strategiea Naţională Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015 şi recunoscând importanţa obieitivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia;

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE:

 

Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.
În acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 - 2015 aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând toate demersurile anticorupţie şi măsurile de promovare a integrităţii instituţionale.

Având ca repere principalele valori fundamentale şi principiile promovate de SNA conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interlese personale care pot veni in contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să considere interesul public mai presus de orice alt interes in îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate. Totodată, aceştua se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.

PRIMARUL COMUNEI CĂPÎLNIŢA
Benedek László

Documentul original se poate vizualizat aici:

declaratie de aderare SNA